cport
slogan

Proč učit pro JCL?

Našim lektorům nabízíme stabilní práci, kvalitní lektorské zázemí, výbornou péči, kontinuální vzdělávání a možnost kariérního růstu v přední firmě v oblasti výuky cizích jazyků.

Stabilita

poskytujeme komfort celoročního zajištění dostatečného množství kurzů, finanční stabilitu a skvělé zázemí pro rozvoj lektorské kariéry.

Renomé

jsme lídr v oblasti jazykového vzdělávání, jsme vítězi pražského kola Vodafone firma roku 2013 a certifikovaný člen AJŠA.

Motivační ohodnocení

výši honoráře ovlivňuje kvalita odváděné práce, kvalifikace i délka a intenzita spolupráce.

Péče

u nás je lektor součástí týmu. Dostává od nás metodickou podporu a vytváříme kvalitní podmínky pro přípravu na výuku.

Učte pro nás

Nábor a požadavky

Do našeho týmu nabíráme pouze kvalifikované lektory se zkušenostmi s výukou jazyků. U každého kandidáta ověřujeme splnění našich kvalifikačních požadavků, mezi klíčové patří:

zkušenosti s výukou jazyka
výborná teoretická i praktická znalost jazyka
ukončené vš vzdělání, jazykové certifikáty
pozitivní a aktivní přístup, komunikativnost
flexibilita, spolehlivost, loajalita

Výběrové řízení dále sestává ze dvou osobních pohovorů, z nichž druhý je ukázková hodina s metodickým rozborem a následnou zpětnou vazbou.

Aktuálně nabízené pozice

Metodika

Efektivní metodika James Cook Languages, vyvinuta na základě našich zkušeností s firemní jazykovou výukou. Obsahuje účinné prvky pro rychlý jazykový pokrok.

Our method

Firemní jazykové vzdělávání má svá specifika, především z pohledu četnosti výuky, motivace a možnosti samostudia účastníků. To reflektuje metoda Coach&Practise, založená na třech principech:

Prepare

prepare

plán hodiny je „projektem” napsaným na papíře, který odráží specifické potřeby studenta; lektor vždy studentovi vysvětluje cíl hodiny i jednotlivých aktivit.

Coach Coach

coach

lektor je kouč, moderuje lekci, maximálně zapojuje studenty a vybízí je k diskusi; studenti hovoří 80% výuky; opravování chyb je založeno na třístupňové metodě

Practise

practise

důkladné procvičení a zapamatování látky přímo v hodině je podpořeno návazností lekcí, opakováním, aktivním zapojením studentů a motivováním k samostudiu.

  Metodické tréninky

  Chceme mít ty nejlepší lektory, proto investujeme do jejich dalšího vzdělávání.

  Všichni naši lektoři absolvují při vstupu set 7 povinných tréninků, kde se seznamují s naší metodikou Coach & Practice, rodilí mluvčí mají navíc Cross Culture training. I poté mají možnost každý týden navštěvovat další nepovinné tréninky – tzv. workshopy. Ročně organizujeme cca 80 workshopů pro možnost dalšího vzdělávání v oblasti metodiky výuky cizích jazyků.

  Mezi oblíbená témata patří např.:

  • Jak motivovat studenty
  • Rozvíjení slovní zásoby
  • Příprava k jazykovým zkouškám
  • Hry a zábavné aktivity v hodinách
  • Jak učit gramatiku
  Spokojení studenti

  Péče o lektory

  Intenzivní péče v průběhu celé spolupráce
  Metodická podpora
  Kvalitní zázemí pro lektorskou činnost
  Lektorská hierarchie pro možnost kariérního růstu

  Zařazení lektora do lektorské hierarchie nám zaručuje, že nový lektor získá podporu a pomoc od svého mentora (Senior Teacher).

  Dostává tak pravidelně konkrétní zpětnou vazbu umožňující jeho metodický rozvoj. Mentor s lektorem absolvuje náslechy, metodicko-organizační schůzky, hodnotící rozhovory - zpětné vazby z anket spokojenosti od studentů… Společně pak vytváří Individual Development Plan a pracují na jeho plnění.

  Mentor

  Lektoři u nás mají kvalitní zázemí pro přípravu lekcí.

  K dispozici je plně vybavená knihovna s učebnicemi, časopisy, novinami, kopírkami, tiskárnami, počítači a Wi-Fi připojením, nabízíme zapůjčení audiopřehrávače či tabletu do výuky. Vydáváme interní časopis Logbook s informacemi o JCL a metodickými kapitolami.

  Tužka
  Jsme nejlepší
  Pro lektory navíc pořádáme pravidelná neformální setkání či kulturní a sportovní aktivity

  Reference lektorů

  „S James Cook-em spolupracuji už téměř šest let. Má práce mě vždy bavila, ale ze zkušenosti vím, že zápal pro věc nestačí. V James Cooku mam skvělou podporu ze strany vedeni i koordinátorů. Nyní také jako senior teacher oceňuji rychlost komunikace s interním týmem stejně tak jako ochotu vyřešit vše k oboustranné spokojenosti. Komunikace je velice promptní a tudíž efektivní. Za celou dobu jsem neměla pocit, že bych někoho svým dotazem zdržovala, nebo dokonce otravovala. V případě, že potřebuji vyplnit rozvrh novými kurzy - mám nabídku vždy v relativně krátké době na stole. James Cook má výborný systém udržování a utužování vztahů v podobě pravidelných workshopů a lektorských akcí. To všechno a fakt, že si kolegové i zaměstnanci v back-officu rádi najdou chvilku na prohození pár slov, když se vidíme osobně, je pro mě známkou vysoké profesionality.”

  Reference Mirka Singerová - senior teacher

  „K posádce James Cook Languages jsem se přidala v roce 2007, protože mi od samého začátku imponovala ze všech jazykových škol nejvíce a musím říct, že má očekávání nezklamala, naopak je v průběhu let v mnohém předčila. Vždy jsem se setkala jen s velmi přátelskými a otevřenými lidmi, jejichž trvale profesionální a zároveň lidský přístup ke každému jednotlivci považuji za neocenitelný. Jakákoli záležitost je vždy vyřešena rychle a efektivně bez jakýchkoli zádrhelů. Jako lektorka si velmi cením možnosti se neustále vzdělávat v rámci našich workshopů i šance se dále profesně rozvíjet a spolupracovat i na dalších projektech v rámci týmu. Coby Senior Teacher považuji za největší přínos mé práce úzkou spolupráci s talentovanými lidmi a dále jejich talent rozvíjet.”

  Reference Jana Křístková - senior teacher

  „Začala jsem pracovat jako učitelka němčiny pro „James Cook Languages“ na podzim 2011. Co se mi od začátku líbilo, byla příjemná pracovní atmosféra v kanceláří této jazykové školy. Pracují zde především mladí a přátelství lidé. Vždy jsem se mohla na cokoliv zeptat a od prvního dne jsem se cítila součástí týmu. Velmi mi vyhovuje také profesionální přístup: organizace kurzů, pravidelné semináře pro učitele atd. Pracuji ještě v jiném kulturním centru v Praze, a proto jsem moc ráda, že si mohu vybírat počet kurzů podle svých časových možností. V JCL mě v tomto ohledu vždy podpořili. Díky jazykové škole jsem objevila výhody vyučování dospělých (jsem profesorkou pro gymnázia); musím říct, že dospělí jsou vděčným publikem.”

  Reference Maria Glitzner - lektor

  „Na JCL se mi líbí, že se jedná o „učící se organizaci“. Jako firma se snaží nejen ustát v divokých vodách současného trhu, ale snaží se být všem napřed. Vyžaduje proto nejvyšší možnou kvalitu nejen v řadách užších spolupracovníků, ale u všech, kteří pro JCL učí, ať už jen pár hodin týdně. Věnuje se jim proto po metodické stránce, rozvíjí je a snaží se o všestrannou spokojenost: jak ze strany zákazníka, tak ze strany školy a v neposlední řadě ze strany samotné lektorky či samotného lektora.”

  Reference Eva Flachowsky - senior teacher

  „S jazykovou školou James Cook Languages spolupracuji již osm let. Na palubu JCL jsem nastoupila v 1. ročníku PedF UK a díky tomu jsem poznala firemní vzdělávání z praktického hlediska. S odstupem času mohu říci, že zkušenost s výukou angličtiny a ruštiny ve firmách mi dala mnohem více než studium na vysoké škole. Díky JCL jsem si také osvojila profesionální přístup k práci, navíc kromě výuky studentů nyní mohu vzdělávat i lektory. Svou práci mám moc ráda a myslím, že jsem hned na začátku kariéry zvolila ten správný „kurz“.”

  Reference Tatiana Blahetová - senior teacher

  „Pro James Cook Languages pracuji již od roku 2006 a mohu říct, že to byla dobrá volba - zatím jsem byla vždy se vzájemnou spoluprací spokojená. Ze začátku mě nadchlo především zázemí pro lektory - v Resource Centru jsem si připadala skoro jako Alenka v říši (lektorských) divů, z workshopů jsem odcházela nabitá novými nápady a ještě teď si pamatuji některé lektorské party. Zároveň si však velmi cením pozitivního a profesionálního přístupu celého týmu, který mi poskytl podporu vždy, když jsem potřebovala s něčím poradit. A nejen to – dostala jsem zde mnoho příležitostí k osobnímu rozvoji, ať už účast na testování nových studentů, vedení intenzivních kurzů, či spolupráce na tvorbě didaktických materiálů a i na dalších projektech. Nyní jako Senior Teacher doufám, že se mi podaří pokračovat v tradici a podobně pozitivně podpořit i další lektory.”

  Reference Anna Wagnerová - senior teacher
   Další reference

   © 2017 James Cook Languages s.r.o.